Bağlaç Neye Denir

Bağlaçlar-Çeşitleri-Özellikleri ve Örnekleri

Bağlaçlar-Çeşitleri-Özellikleri ve Örnekleri

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir. açıkçası ama ancak bile çünkü dahi de de…..de demek ki fakat gene gerek…gerek(se) ha……..ha hâlbuki hatta hele hem hem... 


Genel Genel