Tag Archives: Genç İlçesi ne Nasıl Gidilir

genc_ilcesi

Genç İlçesi-Bingöl Hakkında Bilgiler

genc_ilcesiTürkiye’nin Kış şartlarının çetin yaşandığı bir ilçemiz olan Genç ilçesi Bir yanını Akdağ’a, diğer yanını Çötela yaylalarına dayamış, yüzünü Murat nehrine dönmüş bu şirin ilçe, yüksek mor dağlarıyla, yemyeşil patikaları, bereketli toprakları, Çötala yaylalarında buram buram çiçek kokularını barındıran tertemiz havası, üzümü, dutu, elması gibi çeşit çeşit meyve bahçeleriyle kısacası bunca güzelliğin bir arada bulunabileceğine inanılmayacak bir doğa harikasıdır. Sıcaklığını yöre halkından alan ilçemiz yapılan hizmetler yanında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden yaptığı sosyal faaliyetlerle gelişen ve büyüyen modern bir ilçe olma yönünde hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Tarihi geçmişi, sosyal yaşantısı ve kültürüyle Doğu Anadolu’nun en eski ilçelerinden biri olan Genç, Kuzey ve Güney yollarının geçis noktasında olmasından dolayı önemli bir coğrafi konuma sahiptir.

genc3Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Bingöl İli’ne bağlı bir ilçe olan Genç İlçesi, doğu ve kuzeydoğuda Solhan İlçesi, güneyde Diyarbakır, batıda Elazığ İli, kuzeyde de Merkez İlçe ile çevrilidir. İlçenin toplam sınır uzunluğu 194 km, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1125 m. dir. İlçe topraklarını Güneydoğu Torosların uzantıları engebelendirir. Batıda Akdağ ilçeyle Elazığ İli arasındaki doğal sınırı oluşturur. Doğuda yer alan Akçakara (Çötele) Dağı’nın 2.940 m.ye ulaşan doruğu ilçenin en yüksek noktasıdır. Güneyinde de Koz Dağları yer almaktadır. Bu dağların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı olup, ilin bitki örtüsü bakımından en zengin kesimini oluşturur.

Genç ilçesi Doğu Anadolu’nun kırık fay kuşağı üzerinde olup, irili ufaklı birçok depreme sahne olmuştur.

İlçenin sularını kuzey sınırını çizen Murat Irmağı toplar. Irmak yatağının genişliği Genç ilçesi yakınlarında 70 m.yi bulur. Bu kesimde geniş bir vadiyle Bingöl Ovası’na bağlanan Genç Ovası, 60 km2.’lik bir alanı kaplar. Dağların Murat Irmağı’na yakın kesimlerinde meşelikler vardır. Genç ilçesini doğu-batı yönünde akan Murat Nehri; kuzey-güney yönünde akan Hamak Deresi ve Vahkin Çayı üç büyük bölüme ayırmıştır.

(Daraheni) Kral Kızı Kalesi

Daraheni_kral Kızıkalesiİlçede karasal iklim hüküm sürmekte olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, sert ve yağışlı geçer. İlkbahar ve sonbahar aylarında oldukça bol yağış alan ilçenin en soğuk ayları Ocak ve Şubat, en sıcak ayları da Temmuz ve Ağustos’tur.

İlçenin yüzölçümü 1.646 km2.’dir. Toplam nüfusu ise 36.692’dir.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Önemli bitkisel ürünler, buğday, ceviz, dut, soğandır. Az miktarda da şekerpancarı, patates, arpa, elma ve baklagil yetiştirilir. Büyük çoğunlukta dağ köylerinde koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Son yıllarda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlık SOYADA Vakfı aracılığı ile hem tarımda çeşitliliği sağlamak hem de halka destek sağlamak amacıyla ilçede “yaz tipi” seracılık faaliyeti başlatılmıştır. Yine son yıllarda hayvancılık çalışmalarına ağırlık verilmiş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık SOYADA (S.R.A.P) Vakfı işbirliği ile süt inekçiliği, koyunculuk ve yem bitkileri projeleri hazırlanıp uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca İlçe merkezinde civar il ve ilçelerin tuğla ihtiyacını karşılayan ve 1996 yılında özelleştirilen günlük 21.000 adet tuğla üretim kapasiteli tuğla fabrikasında, yılda 7.665.000 adet tuğla üretilmektedir.

Yörede, burada yaşadıkları bilinen Urartulardan kaldığı sanılan bazı taş parçaları ve duvar kalıntıları bulunmaktadır. Keynekler yöresinde bulunan bir tepede Pers Kralı I.Dareios'un kızı için yaptırdığı söylenen (Daraheni) Kral Kızı Kalesi ve Sürekli Köyü'nde, Çaytepe Bucağı yolu üzerinde iki ayrı kümbet dışında başka eser bulunmamaktadır.

Yörede, burada yaşadıkları bilinen Urartulardan kaldığı sanılan bazı taş parçaları ve duvar kalıntıları bulunmaktadır. Keynekler yöresinde bulunan bir tepede Pers Kralı I.Dareios’un kızı için yaptırdığı söylenen (Daraheni) Kral Kızı Kalesi ve Sürekli Köyü’nde, Çaytepe Bucağı yolu üzerinde iki ayrı kümbet dışında başka eser bulunmamaktadır.

Tarihteki ismi Ağaçlı Çeşme anlamında Darahini olan Genç ilçesi eski bir yerleşim yeridir. Genç yöresi Hititlerin, Urartuların, Perslerin, Makedonya Krallığı’nın, Seleukosların, Romalıların, Sasanilerin ve Bizanslıların egemenlikleri altına girmiştir. Bizans döneminde yörede kurulan devletlerle Bizanslılar arasında çekişmelere konu olmuştur.

XI. yüzyılda Selçuklu egemenliği altına girmiştir. Moğol istilasının ardından Karakoyunlular ve Akkoyunlular arasındaki savaşlara sahne olmuştur. Otlukbeli Savaşı’ndan (1473) sonra, 1514’te Osmanlı topraklarına katılan Genç, XIX. yüzyıl sonlarında Bitlis vilayetine bağlı Genç sancağının merkez kazası idi. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924’te il oldu, 1927’de ilçe önce Elazığ’a, 1929’da Muş’a, 1936’da da Bingöl’e bağlanmıştır.


Daha Büyük Görüntüle